KONSULTACJE „INNOWACYJNA EDUKACJA – NOWE MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE”, WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE, CZĘŚĆ I. 22-25.10.2018r.

W ramach pierwszej z dwóch czterodniowych wizyt austriackich ekspertów zajmujących się kształceniem zawodowym, zwiedziliśmy kilka szkół (głównie technika) i zakładów, biorących udział w projekcie pilotażowym, mającym na celu opracowanie i zastosowanie w praktyce nowych rozwiązań, mających na celu poprawę szkolnictwa zawodowego w Polsce, dzięki intensyfikacji zajęć praktycznych realizowanych w konkretnych zakładach pracy.

Goście z Austrii przedstawili szczegółowo funkcjonujący w Austrii system dualny, który wzbudził duże zainteresowanie wśród polskich uczestników spotkań ze względu na duży nacisk, jaki w Austrii kładowy jest na praktyczną część kształcenia fachowców.

Komentarze zostały zablokowane.