Tłumaczenia pisemne

W przypadku tłumaczeń pisemnych koncentruję się tematyce, w której czuję się najpewniej i w której mogę zapewnić wysoką jakość tłumaczenia, oznacza to, iż tłumaczę:

  • materiały pisemne, związane z tłumaczeniami konferencji: referaty/wykłady, prezentacje multimedialne, oficjalne przemówienia, artykuły naukowe, programy konferencji, inne materiały … Każda konferencja poświęcona jest określonej tematyce, stąd też tłumaczenia pisemne przygotowywane przed konferencją mają często charakter specjalistyczny;
  • dokumenty związane z obsługą klientów biznesowych – umowy (umowy/statuty spółek, umowy o współpracy, umowy kupna-sprzedaży, bankowe umowy kredytowe), pełnomocnictwa, sprawozdania finansowe, opinie biegłych rewidentów, protokoły z posiedzeń zarządu / zgromadzenia wspólników, dokumentacje przetargowe i techniczne, protokoły z walnych zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy, poświadczenia dokumentów, wyciągi z rejestrów itp.
  • teksty prawnicze: akty notarialne, akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, zaświadczenia o niekaralności, decyzje i inne dokumenty urzędowe, wyroki i postanowienia sądowe, itp.
  • teksty techniczne: instrukcje obsługi, kosztorysy, strony internetowe, opisy patentów, itp.
  • dokumenty szkolne: świadectwa szkolne, dyplomy wyższych uczelni, certyfikaty, zaświadczenia, itp.

Moje usługi wyceniam indywidualnie, w zależności od rodzaju tekstu do tłumaczenia, sposobu i szacowanego czasu, jaki muszę poświęcić na tłumaczenie