...przygodę z językami obcymi rozpoczęłam dopiero przebywając poza granicami kraju. Kilkuletni pobyt w Niemczech, ukończona tam filologia niemiecka i hiszpańska, przyjaźnie i ciągłe poznawanie niemieckiej mentalności pozwoliły mi lepiej „poczuć ten język” i różne jego oblicza...


.